Ubytování Lednice Valtice uprostřed romantické krajiny


Lichtenštejnové patřili spolu s Ditrichštejny a Pernštejny k nejmocnějším šlechtickým rodům na Moravě. Zatímco Pernštejnové vymřeli již v 17. století a Ditrichštejnové v polovině 19. století, Lichtenštejnové si svůj rod udržují dodnes a dokonce se domáhají svého majetku, který jim byl (údajně nezákonným způsobem) zabaven Benešovými dekrety v roce 1945, po skončení druhé světové války.

zámek Lednice

Soudní procesy se zabývají obdobím počátku dvacátého století, především v souvislosti s druhou světovou válkou, ovšem měli bychom si také uvědomit další historická fakta. Především stavovské povstání a bitvu na Bílé hoře. Lichtenštejnové tehdy získali značnou část svého majetku konfiskací statků, které patřily českým stavům, a tím se stali jedním z nejbohatších a nejvlivnějších rodů v Čechách i na Moravě. Podobně jako Eggenbergové, kteří např. vlastnili zámek Český Krumlov, zaměstnávali půl druhého tisíce rodin, kteří nepracovali svobodně, nýbrž jako poddaní v rámci feudálních pravidel.

vinná réva

Lednicko-valtický areál

Jednou z památek, které v soudních sporech figurují, je Lednicko-valtický areál. Je to jeden z nejzajímavějších, největších a nejkrásnějších krajinných parků na celém světě a ten se Lichtenštejnům podařilo vybudovat zásluhou jejich tvůrčí invence, inspirované tehdejší dobou, ovšem také díky jejich rozsáhlému majetku. Pokud jste dosud tento překrásný kout republiky dosud nenavštívili, můžete to napravit nyní, v době, kdy epidemie koronaviru mění zvyklosti dovolenkových pobytů a mnozí z nás cestují více po České republice.

Ubytování Lednice Valtice zajišťují moderní hotelové komplexy a celá oblast je protkána sítí cyklistických tras. Rovinatý ráz terénu umožňuje relaxační pobyt i rodinám s dětmi a je zde také největší počet slunečných dnů na našem území. Břeclavsko totiž patří již po staletí k úrodným vinařským oblastem, první vinice zde byly zakládány již římskými legionáři a pravděpodobně se nenajde nikdo, kdo by neochutnal některé z tradičních vinařských produktů.

Autor příspěvku: