Jezírko zamilovaných


Nemusíte se obávat, že by tu byl na této trase nÄ›jaký nával. Bude jen zpoÄátku, protože vlastnÄ› zaÄínáte v lázních, a to ne ledajakých.  

Takže když vystoupíte na nádraží, a je jedno zda vlakovém Äi autobusovém, musíte se vydat do stÅ™edu lázní, smÄ›rem ke kolonádÄ›. Zde se urÄitÄ› zastavte na ochutnání vody a můžete si naplnit i své lahve. Litr na osobu. Pak musíte znovu do fronty, pokud zde nÄ›jaká je, a to Äasto bývá.  

Pak se dejte smÄ›rem ke kopci a doprava. Dojdete až k tenisovým kurtům, kde se dáte smÄ›rem k zaÄátku křížové cesty. Té se pak budete držet, a protože je zde vykácený les, uvidíte hezky shora na LuhaÄovice.  

vodní hladina

Pomalu budete lézt do kopce až pÅ™ijdete na odboÄku. Kopec zde nekonÄí, ba právÄ› naopak. Pokud dosud bylo stoupání pozvolné, nyní bude pÄ›knÄ› strmé a po ne zrovna pohodlném terénu. Takže se držte znaÄení okruhu pana JurkoviÄe a nepouÅ¡tÄ›jte se ho. Když vylezete na louce, běžte rovnÄ›, znaÄení zde dosti velký kus chybí, nebo v dobÄ› naší návÅ¡tÄ›vy chybÄ›lo. Dojdete k lesíku a posléze uvidíte takovou mysliveckou chatu. Bude po pravé ruce a dá se tu sednout na nÄ›kterou z laviÄek a odpoÄinout. K jezírku je to již jen kousíÄek. Tak deset minut pomalou chůzí.  

žába na hladině

Po odpoÄinku pokraÄujte ve stejném smÄ›ru a stále se držte stejné znaÄky. PÅ™ejdete asfaltovou silnici a pokud to zde neznáte, dáte se po tomto asfaltu vlevo. Asi po minutÄ› chůze bude odboÄka vpravo, která vás zavede do cíle. Pokud si troufáte tak po pÅ™echodu cesty můžete pokraÄovat rovnÄ› lesem. Je to zkratka, ale kdo ji nezná, snadno ji může minout. OvÅ¡em vůbec to nevadí.  

U jezírka samotného musíte mít Å¡tÄ›stí na roÄní dobu a podle toho se také urÄí to, co můžete vidÄ›t a slyÅ¡et. HlavnÄ› spousty žab a je to velmi hezký žabí koncert. Je tu místo k odpoÄinutí, takže můžete v klidu posedÄ›t a v duchu pÅ™emítat, proÄ se tomu říká jezírko lásky.  

Autor příspěvku: