Co nepatří do kanalizace

Česká republika patří v Evropě mezi nejlepší státy, co se týče třídění odpadu. Umíme dobře třídit plast, sklo i papír. Třídit opad do správných kontejnerů se učíme už ve školce a škole a v dospělosti to bereme tak nějak už automaticky. Někdo třídí více, někdo méně, ale tak už to chodí. V čem bychom se ale ještě mohli zlepšit? Měli bychom se naučit, co rozhodně neházet a nevylívat do kanalizace. Odpad v kuchyni, umyvadlo a toaleta totiž nejsou odpadkový koš!

třídění odpadu

V žádném případě do kanalizace nelijte chemické látky, barvy, motorové oleje, léky, jedlé tuky a oleje, kuchyňský odpad a hygienické potřeby. Zbytky potravin podporují v kanalizaci život různých živočichů a dochází k zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se chytají tuky. Může se snižovat průtočnost a nakonec se kanalizace ucpe. Stejně tak, na tuky a oleje se pak lepí i vlhčené ubrousky a hygienické potřeby, což může způsobit ucpání čerpadel v čističkách. Odpadní vodu čistí bakterie, které však při přítomnosti olejů a tuků nemusí pracovat správně. Kvalita vyčištěné vody je značně snížena.

čistička vody

Pokud se kanalizace ucpe, je třeba ji profesionálně vyčistit. Čistit lze veškeré ležaté kanalizace, kanalizační přípojky do uličního řádu a svislé kanalizační stoupačky. Čištění kanalizace se odstraní špunt a nečistoty, které stojí za ucpáním, jsou strženy a vyplaveny nebo pérem odsunuty. Efektivním způsobem čištění kanalizace je čištění tlakovou vodou. Tímto způsobem se nejčastěji čistí ležaté kanalizace, domovní přípojky, dešťové svody a dvorní výpusti. Při instalatérských pracích a čištění domovních a bytových odpadů se používá strojní čištění. Jestliže je třeba vyčistit stoupačky, ideální způsob bude frézování kanalizačních stoupaček. Frézováním jsou odstraněny tvrdé usazeniny, které se musí rozmělnit a odstranit z potrubí.

Autor příspěvku: